Skip to main content

Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR.

Eenduidige regeling

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. De DNR is door BNA en NLingenieurs opgesteld om te komen tot een uniforme en verzekerbare contractpraktijk. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en doen recht aan de belangen van architect en opdrachtgever. De DNR kan gebruikt worden voor uiteenlopende adviesopdrachten van verschillende opdrachtgevers. De standaard beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Raampolis DNR) van architecten is afgestemd op de DNR.

Hoe kom ik aan DNR 2011?

De DNR bestaat uit losse publicaties: de Rechtsverhouding DNR en de Toelichting inclusief Model Basisopdracht. Hardcopies zijn te bestellen in de BNA Shop en hieronder te downloaden.